Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 46. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2012 - 2014

  År Förändring
2012 2013 2014 2013/2014
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 60,9 60,1 59,8 -0,4
15-64 69,0 68,5 68,3 -0,2
15-24 40,6 40,3 40,2 -0,1
25-34 76,8 76,3 75,1 -1,2
35-44 84,8 83,0 82,8 -0,2
45-54 84,2 83,6 83,3 -0,3
55-64 58,2 58,5 59,1 0,6
65-74 9,5 9,2 10,2 0,9
Män 15-74 62,6 61,6 61,1 -0,5
15-64 69,8 69,2 68,7 -0,4
15-24 38,7 36,9 37,6 0,7
25-34 82,4 82,3 80,2 -2,0
35-44 87,6 86,7 85,6 -1,1
45-54 83,5 82,8 82,4 -0,4
55-64 56,6 56,5 56,8 0,3
65-74 12,8 12,3 13,7 1,4
Kvinnor 15-74 59,3 58,6 58,4 -0,2
15-64 68,1 67,8 67,9 0,1
15-24 42,6 43,8 42,8 -1,0
25-34 70,8 70,0 69,7 -0,3
35-44 81,9 79,2 79,9 0,7
45-54 84,9 84,5 84,3 -0,2
55-64 59,7 60,5 61,4 0,9
65-74 6,6 6,5 7,0 0,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2014, Tabellbilaga 46. Relativt sysselsättningstal efter kön och ålder 2012 - 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_046_sv.html