Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 49. Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2012 - 2014, 15-74-åringar

  År Förändring Förändring
2012 2013 2014 2013/2014 2013/2014
Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Miljoner timmar Procent, %
Näringsgren TOL 2008          
Näringsgrenar totalt 00-99 4040,4 3963,7 3956,3 -7,4 -0,2
A, B   Jordbruk, skogsbruk, fiske; utvinning av mineral 01-09 229,2 219,5 219,7 0,2 0,1
Jordbruk 01 172,6 162,7 162,6 0,0 0,0
C Tillverkning 10-33 604,1 594,2 565,2 -28,9 -4,9
Livsmedelsframställning, textilvarutillverkning och tillverkning av kläder 10-15 84,4 79,2 77,5 -1,7 -2,1
Sågning, pappers- och pappersvarutillverkning, grafisk produktion och reproduktion 16-18 88,9 85,8 83,0 -2,8 -3,3
Tillverkning av kemikalier och läkemedel o.d. 19-23 83,7 83,1 76,2 -7,0 -8,4
Stål- och metallframställning; tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 24-25 98,9 100,3 94,9 -5,4 -5,4
Tillverkning av elektronikvaror och optik samt av elapparatur, maskiner och transportmedel 26-30 188,9 186,2 179,9 -6,3 -3,4
Tillverkning av möbler o.d.; underhåll och installation av maskiner och apparater 31-33 59,2 59,5 53,7 -5,8 -9,7
D, E Försörjning av el, gas, värme, vattenförsörjning och avloppsrening 35-39 41,9 44,5 45,9 1,4 3,2
F Byggverksamhet 41-43 317,7 312,9 303,4 -9,5 -3,0
Byggande av hus 41 114,1 114,3 109,9 -4,4 -3,8
Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet 43 166,5 164,7 159,2 -5,5 -3,3
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 45-47 484,9 475,3 464,6 -10,7 -2,3
Handel samt reparation av motorfordon 45 84,6 75,1 75,0 -0,1 -0,1
Parti- och provisionshandel utom med motorfordon 46 160,0 159,3 152,0 -7,2 -4,5
Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar 47 240,3 241,0 237,6 -3,4 -1,4
H Transport och magasinering 49-53 250,4 241,3 239,2 -2,1 -0,9
Land-, sjö- och lufttransport 49-51 173,6 167,0 163,7 -3,3 -2,0
Magasinering och stödtjänster till transport; post- och kurirverksamhet 52-53 76,8 74,3 75,5 1,3 1,7
I Hotell- och restaurangverksamhet 55-56 136,6 135,2 131,6 -3,6 -2,7
J Informations- och kommunikationsverksamhet 58-63 168,3 165,8 170,2 4,4 2,7
K, L Finans-, försäkrings- och fastighetsverksamhet 64-68 120,3 116,6 119,3 2,7 2,3
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 69-75 266,7 266,6 272,4 5,8 2,2
Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys 71 98,6 99,7 101,0 1,3 1,3
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 77-82 160,6 152,8 157,5 4,7 3,1
Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor 81 96,2 91,9 94,9 3,0 3,3
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring 84 177,7 172,9 165,1 -7,8 -4,5
P Utbildning 85 238,0 244,1 253,8 9,7 4,0
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 86-88 612,1 598,5 612,7 14,2 2,4
Hälso- och sjukvård 86 288,7 277,6 270,0 -7,6 -2,7
Vård och omsorg med boende 87 135,1 137,8 153,3 15,5 11,3
Öppna sociala insatser 88 188,3 183,2 189,4 6,3 3,4
R Kultur, nöje och fritid 90-93 86,2 86,7 89,1 2,4 2,8
S-U Annan serviceverksamhet o.d. 94-99 128,9 120,6 128,7 8,1 6,8
X Näringsgrenen okänd 00 16,8 16,2 17,8 1,6 9,9

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2014, Tabellbilaga 49. Arbetade timmar för sysselsatta efter näringsgren (TOL 2008) 2012 - 2014, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_049_sv.html