Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 50. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön 2012 - 2014

  År Förändring Förändring
2012 2013 2014 2013/2014 2013/2014
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsgivarsektor          
Båda könen Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 2 483 2 457 2 447 -9 -0,4
Privat sektor 1 808 1 781 1 764 -16 -0,9
Offentlig sektor 666 668 673 5 0,8
- staten 144 142 139 -3 -2,1
- kommuner 522 526 534 8 1,5
Män Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 277 1 261 1 254 -7 -0,6
Privat sektor 1 089 1 070 1 058 -13 -1,2
Offentlig sektor 184 188 192 4 2,3
- staten 70 68 69 1 0,9
- kommuner 114 120 123 4 3,1
Kvinnor Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 206 1 195 1 193 -2 -0,2
Privat sektor 719 710 706 -4 -0,5
Offentlig sektor 481 480 481 1 0,2
- staten 73 73 70 -4 -4,8
- kommuner 408 407 411 4 1,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2014, Tabellbilaga 50. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön 2012 - 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_050_sv.html