Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 51. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2012 - 2014

  År Förändring Förändring
2012 2013 2014 2013/2014 2013/2014
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap          
Hela landet 2 483 2 457 2 447 -9 -0,4
Nyland 798 796 796 0 0,0
Egentliga Finland 217 212 207 -5 -2,4
Satakunta 99 98 96 -2 -2,2
Egentliga Tavastland 80 77 79 2 2,0
Birkaland 225 222 222 0 0,1
Päijänne-Tavastland 89 85 83 -3 -3,2
Kymmenedalen 78 74 71 -3 -4,4
Södra Karelen 55 54 55 1 2,1
Södra Savolax 63 63 62 -1 -2,3
Norra Savolax 106 108 108 0 -0,3
Norra Karelen 66 65 68 2 3,3
Mellersta Finland 115 112 115 3 2,4
Södra Österbotten 87 85 86 1 1,4
Österbotten 84 83 83 0 -0,5
Mellersta Österbotten 31 31 30 -1 -4,3
Norra Österbotten 168 170 170 0 -0,1
Kajanaland 32 31 29 -2 -5,9
Lappland 75 74 74 -1 -0,9
Åland 15 15 16 1 5,5

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2014, Tabellbilaga 51. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2012 - 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_051_sv.html