Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 54. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2012 - 2014, 15-74-åringar

  År Förändring
2012 2013 2014 2013/2014
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 7,7 8,2 8,7 0,5
Nyland 6,3 6,7 7,3 0,6
Egentliga Finland 7,7 8,9 9,6 0,7
Satakunta 7,4 7,7 7,5 -0,2
Egentliga Tavastland 6,7 6,6 6,6 0,0
Birkaland 9,2 9,4 9,5 0,0
Päijänne-Tavastland 8,1 8,3 10,3 2,0
Kymmenedalen 7,5 9,4 11,3 2,0
Södra Karelen 6,8 7,9 8,8 0,9
Södra Savolax 9,1 10,8 9,7 -1,1
Norra Savolax 8,2 8,1 8,6 0,5
Norra Karelen 11,7 12,5 10,4 -2,1
Mellersta Finland 9,1 10,0 10,4 0,3
Södra Österbotten 7,0 7,6 7,9 0,3
Österbotten 6,0 5,6 6,1 0,5
Mellersta Österbotten 4,9 4,7 7,6 3,0
Norra Österbotten 9,6 9,9 10,2 0,2
Kajanaland 11,4 11,5 16,9 5,3
Lappland 10,4 10,5 9,7 -0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2014, Tabellbilaga 54. Relativt arbetslöshetstal efter landskap (2011) 2012 - 2014, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_054_sv.html