Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 55. Relativt arbetslöshetstal efter utbildningsnivå och kön 2011 - 2013, 15-74-åringar

  År Förändring
2011 2012 2013 2012/2013
Procent, % Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Utbildningsnivå        
Båda könen Totalt 7,8 7,7 8,2 0,5
Utbildning på mellannivå (3) 8,4 8,3 8,9 0,7
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 4,0 4,1 4,7 0,6
- lägsta högre nivå (5) 3,6 3,7 4,1 0,4
- lägre högskolenivå (6) 4,8 4,3 5,4 1,0
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 3,8 4,1 4,4 0,3
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 15,3 15,3 15,9 0,7
Män Totalt 8,4 8,3 8,8 0,5
Utbildning på mellannivå (3) 8,8 8,8 9,4 0,7
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 4,3 4,6 5,1 0,5
- lägsta högre nivå (5) 4,7 5,6 5,1 -0,5
- lägre högskolenivå (6) 5,0 4,3 5,6 1,3
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 3,3 4,2 4,6 0,5
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 14,8 13,9 14,9 0,9
Kvinnor Totalt 7,1 7,1 7,5 0,5
Utbildning på mellannivå (3) 7,9 7,7 8,3 0,7
Högre nivå totalt (5,6,7,8) 3,8 3,7 4,3 0,7
- lägsta högre nivå (5) 2,9 2,6 3,5 0,9
- lägre högskolenivå (6) 4,6 4,4 5,2 0,8
- högre högskolenivå eller forskarutbildningsnivå (7,8) 4,2 4,1 4,2 0,2
Ingen utbildning efter grundnivån eller utbildningsnivån okänd 16,1 17,3 17,5 0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2014, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsi Toivonen 029 551 3535, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 20.1.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2014, Tabellbilaga 55. Relativt arbetslöshetstal efter utbildningsnivå och kön 2011 - 2013, 15-74-åringar . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2014/12/tyti_2014_12_2015-01-20_tau_055_sv.html