Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, mars

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/03 - 2016/03

  År/Månad Förändring Förändring
2015/03 2016/03 2015/03 - 2016/03 2015/03 - 2016/03
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 099 4 110 10 0,3
Arbetskraft totalt 2 654 2 694 40 1,5
- sysselsatta 2 382 2 420 39 1,6
- arbetslösa 272 273 1 0,4
Ej i arbetskraften 1 445 1 416 -29 -2,0
Män Befolkning totalt 2 055 2 061 6 0,3
Arbetskraft totalt 1 381 1 401 20 1,4
- sysselsatta 1 226 1 256 30 2,5
- arbetslösa 156 145 -11 -6,9
Ej i arbetskraften 673 660 -14 -2,0
Kvinnor Befolkning totalt 2 044 2 049 4 0,2
Arbetskraft totalt 1 273 1 293 20 1,6
- sysselsatta 1 156 1 164 8 0,7
- arbetslösa 117 129 12 10,2
Ej i arbetskraften 772 756 -16 -2,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Joanna Viinikka 029 551 3796, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. mars 2016, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2015/03 - 2016/03 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/03/tyti_2016_03_2016-04-26_tau_002_sv.html