Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/05 - 2016/05

  År/Månad Förändring
2015/05 2016/05 2015/05 - 2016/05
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön      
Relativt sysselsättningstal, 15–64-åringar Båda könen 68,0 68,6 0,5
Män 68,3 69,7 1,4
Kvinnor 67,8 67,4 -0,4
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 11,8 10,8 -0,9
Män 11,9 11,3 -0,6
Kvinnor 11,6 10,3 -1,3
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 67,3 66,9 -0,4
Män 68,5 69,3 0,9
Kvinnor 66,1 64,4 -1,7

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Joanna Viinikka 029 551 3796, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 21.06.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. maj 2016, Tabellbilaga 1. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2015/05 - 2016/05 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/05/tyti_2016_05_2016-06-21_tau_001_sv.html