Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015/06 - 2016/06

  År/Månad Förändring
2015/06 2016/06 2015/06 - 2016/06
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 10,0 9,3 -0,6
15-64 10,1 9,5 -0,6
15-24 22,7 20,0 -2,7
25-34 8,8 8,2 -0,6
35-44 6,2 7,0 0,7
45-54 7,8 6,9 -0,9
55-64 8,0 8,3 0,3
Män 15-74 10,5 8,5 -2,0
15-64 10,8 8,8 -2,0
15-24 24,7 19,0 -5,7
25-34 8,1 7,0 -1,0
35-44 7,3 5,8 -1,5
45-54 7,8 7,1 -0,6
55-64 9,5 7,7 -1,8
Kvinnor 15-74 9,4 10,2 0,8
15-64 9,5 10,4 0,9
15-24 20,5 21,0 0,5
25-34 9,8 9,6 -0,2
35-44 5,0 8,3 3,2
45-54 7,8 6,7 -1,1
55-64 6,6 8,9 2,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2016, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Tuomas Remes 029 551 3682, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 26.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2016, Tabellbilaga 16. Relativa arbetslöshetstal efter kön och ålder 2015/06 - 2016/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2016/06/tyti_2016_06_2016-07-26_tau_016_sv.html