Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.5.2018

Työttömyys laski huhtikuussa vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli huhtikuussa 48 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli vuoden 2018 huhtikuussa 233 000, mikä oli 45 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste laski 1,7 prosenttiyksikköä 8,6 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli huhtikuussa 8,0 prosenttia.

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2008/04–2018/04, 15–74-vuotiaat

Työttömyysaste ja työttömyysasteen trendi 2008/04–2018/04, 15–74-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä, eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue tästä lisää trendistä.

Työllisiä oli vuoden 2018 huhtikuussa 2 491 000 (virhemarginaali ±34 000), mikä oli 48 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 15 000 ja naisia 33 000 enemmän kuin vuoden 2017 huhtikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 70,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,6 prosenttia. Miesten työllisyysaste nousi edellisen vuoden huhtikuusta 0,8 prosenttiyksikköä 70,1 prosenttiin ja naisten työllisyysaste 2,2 prosenttiyksikköä 70,0 prosenttiin. Työllisyysasteen kausi- ja satunnaisvaihtelusta tasoitettu trendi oli 71,0 prosenttia.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2018 huhtikuussa 233 000 (virhemarginaali ±19 000), mikä oli 45 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 131 000 ja naisia 102 000.

Työttömyysaste oli huhtikuussa 8,6 prosenttia eli 1,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Miesten työttömyysaste laski vuodentakaisesta 1,3 prosenttiyksikköä 9,3 prosenttiin ja naisten 2,0 prosenttiyksikköä 7,7 prosenttiin. Työttömyysasteen trendi oli 8,0 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli huhtikuussa yhteensä 621 000. Heistä työllisiä oli 237 000 ja työttömiä 73 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 310 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli huhtikuussa 23,6 prosenttia, mikä oli 3,9 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,2 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 11,8 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2018 huhtikuussa 1 397 000 eli 10 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 114 000, mikä oli 5 000 vähemmän vuoden 2017 huhtikuuhun verrattuna.

Työllisyyden muutokset 2017/04 – 2018/04 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/04 2018/04 2017/04 - 2018/04
1000 henkeä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 109 4 122 0,3
Työvoima yhteensä 2 722 2 725 0,1
Työlliset 2 443 2 491 2,0
– palkansaajat 2 120 2 153 1,6
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 323 338 4,7
Työttömät 279 233 –16,3
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 387 1 397 0,7
– piilotyöttömät  119 114 –3,9
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 68,6 70,1 1,5
Työttömyysaste 10,2 8,6 –1,7
Työvoimaosuus 66,2 66,1 –0,1
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun 2018 lopussa kaikkiaan 255 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 50 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työttömyys laski huhtikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Pirkanmaalla (–22 %), Satakunnassa (–21 %), Pohjanmaalla (–20 %) ja Pohjois-Pohjanmaalla (–20 %). Huhtikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 12 000, mikä oli 5 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 132 000 henkilöä, mikä oli 4 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,8 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 31 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 5 000 pienempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 60 000 uutta avointa työpaikkaa eli 14 000 enemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Muutokset 2017/04–2018/04 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2017/04 2018/04 2017/04 - 2018/04
1000 henkeä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 304 255 –16,3
– yli vuoden työttömänä olleet 109 81 –26,2
Palveluissa yhteensä 128 132 3,3
– työllistetyt 23 26 9,7
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 25 23 –5,0
– työ- ja koulutuskokeilussa 12 13 2,0
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 67 70 4,4
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 46 60 29,9
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen puh. 029 504 8050,  http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Tuoreimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat

Avoimet työpaikat

Tuoreimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat


Lähde: Työvoimatutkimus 2018, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Henri Lukkarinen 029 551 3704, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (427,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 23.05.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2018/04/tyti_2018_04_2018-05-23_tie_001_fi.html