Arbetskraftsundersökning 2018, Tidsserieuppgifter 2008-2018

2018
Tidsserieuppgifter 2008-2018
Offentliggöranden
Kvalitetsbeskrivningar