Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2018/06 - 2019/06

  År/Månad Förändring Förändring
2018/06 2019/06 2018/06 - 2019/06 2018/06 - 2019/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsmarknadsställning        
Båda könen Befolkning totalt 4 122 4 125 3 0,1
Arbetskraft totalt 2 865 2 849 -16 -0,5
- sysselsatta 2 672 2 673 1 0,0
- arbetslösa 192 176 -16 -8,5
Ej i arbetskraften 1 257 1 276 19 1,5
Män Befolkning totalt 2 071 2 074 2 0,1
Arbetskraft totalt 1 497 1 489 -8 -0,5
- sysselsatta 1 393 1 387 -6 -0,4
- arbetslösa 104 102 -2 -1,5
Ej i arbetskraften 575 585 10 1,8
Kvinnor Befolkning totalt 2 051 2 052 1 0,0
Arbetskraft totalt 1 368 1 360 -8 -0,6
- sysselsatta 1 279 1 286 7 0,5
- arbetslösa 89 74 -15 -16,6
Ej i arbetskraften 683 692 9 1,3

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 2. Befolkning i åldern 15-74 år efter arbetsmarknadsställning och kön 2018/06 - 2019/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_002_sv.html