Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2018/06 - 2019/06

  År/Månad Förändring Förändring
2018/06 2019/06 2018/06 - 2019/06 2018/06 - 2019/06
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Åldersgrupp        
Båda könen 15-74 2 865 2 849 -16 -0,5
15-64 2 788 2 770 -18 -0,6
15-24 436 415 -21 -4,8
25-34 603 605 2 0,4
35-44 612 617 5 0,7
45-54 618 604 -14 -2,3
55-64 518 529 11 2,1
65-74 77 79 2 2,4
Män 15-74 1 497 1 489 -8 -0,5
15-64 1 446 1 437 -10 -0,7
15-24 215 214 -1 -0,5
25-34 332 328 -4 -1,2
35-44 323 332 9 2,7
45-54 319 302 -17 -5,3
55-64 257 260 3 1,3
65-74 50 52 2 3,9
Kvinnor 15-74 1 368 1 360 -8 -0,6
15-64 1 341 1 333 -8 -0,6
15-24 221 201 -20 -9,0
25-34 271 277 6 2,3
35-44 289 285 -4 -1,5
45-54 299 302 3 0,9
55-64 261 268 7 2,8
65-74 27 27 0 -0,2

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 4. Arbetskraften efter kön och ålder 2018/06 - 2019/06 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_004_sv.html