Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Arbetskraftsundersökning 2021, februari

Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2018/II - 2019/II

  År/Kvartal Förändring Förändring
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II 2018/II - 2019/II
1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Landskap        
Hela landet (inkl. Åland) 2 573 2 593 20 0,8
Nyland 840 859 18 2,2
Egentliga Finland 226 228 2 0,8
Satakunta 98 97 -2 -1,8
Egentliga Tavastland 82 78 -4 -5,3
Birkaland 238 239 1 0,5
Päijänne-Tavastland 86 91 5 5,4
Kymmenedalen 72 72 -1 -0,8
Södra Karelen 53 55 2 4,1
Södra Savolax 62 61 -1 -2,0
Norra Savolax 107 110 3 2,6
Norra Karelen 68 66 -2 -3,6
Mellersta Finland 120 124 4 3,6
Södra Österbotten 90 88 -2 -2,4
Österbotten 87 85 -2 -2,1
Mellersta Österbotten 29 31 2 6,6
Norra Österbotten 190 185 -4 -2,2
Kajanaland 29 31 2 5,7
Lappland 78 79 1 1,4

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 31. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter landskap (2011) 2018/II - 2019/II . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_031_sv.html