Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 33. Andelen deltidssysselsatta av alla sysselsatta i åldern 15-74 år efter kön 2018/II - 2019/II, %

  År/Kvartal Förändring
2018/II 2019/II 2018/II - 2019/II
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön      
Båda könen 16,2 16,9 0,7
Män 11,4 11,8 0,4
Kvinnor 21,3 22,4 1,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Ulla Hannula 029 551 2924, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 23.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. juni 2019, Tabellbilaga 33. Andelen deltidssysselsatta av alla sysselsatta i åldern 15-74 år efter kön 2018/II - 2019/II, % . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/06/tyti_2019_06_2019-07-23_tau_033_sv.html