Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2018/11 - 2019/11

  År/Månad Förändring
2018/11 2019/11 2018/11 - 2019/11
Procent, % Procent, % Procentenhet
Kön Åldersgrupp      
Båda könen 15-74 61,4 61,6 0,2
15-64 71,5 71,7 0,2
15-24 38,6 37,6 -1,0
25-34 77,4 77,2 -0,2
35-44 84,8 86,9 2,1
45-54 88,2 87,1 -1,1
55-64 65,6 66,0 0,5
65-74 10,9 12,3 1,4
Män 15-74 63,2 63,5 0,3
15-64 72,5 72,6 0,2
15-24 36,7 35,8 -0,9
25-34 80,9 82,0 1,0
35-44 87,4 89,3 1,8
45-54 88,7 86,4 -2,3
55-64 64,7 65,6 0,9
65-74 13,9 16,0 2,0
Kvinnor 15-74 59,6 59,6 0,1
15-64 70,6 70,8 0,2
15-24 40,5 39,5 -0,9
25-34 73,6 72,2 -1,5
35-44 82,1 84,5 2,4
45-54 87,6 87,9 0,2
55-64 66,4 66,5 0,1
65-74 8,2 9,0 0,8

Källa: Arbetskraftsundersökning 2019, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. november 2019, Tabellbilaga 7. Relativa sysselsättningstal efter kön och ålder 2018/11 - 2019/11 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/11/tyti_2019_11_2019-12-20_tau_007_sv.html