Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.12.2019

Työllisyys kasvoi ja työttömyys väheni vuoden takaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli marraskuussa 10 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä oli 8 000 vähemmän kuin vuoden 2018 marraskuussa. Työllisyysasteen trendiluku oli 72,6 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,7 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/11–2019/11, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2009/11–2019/11, 15–64-vuotiaat

Työttömyys ja työllisyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Työllisyysasteen trendiluku oli marraskuussa 72,6 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,7 prosenttia. Marraskuun kausitasoitettujen tietojen mukaan työttömyysasteen trendi on pysynyt viime kuukausina ennallaan.

Työllisiä oli vuoden 2019 marraskuussa 2 543 000 (virhemarginaali ±35 000), mikä oli 10 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 8 000 enemmän ja naisia 2 000 enemmän kuin vuoden 2018 marraskuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli marraskuussa 71,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,5 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste nousi viime vuoden marraskuusta 0,2 prosenttiyksikköä 72,6 prosenttiin ja naisten työllisyysaste nousi niin ikään 0,2 prosenttiyksikköä 70,8 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2019 marraskuussa 160 000 (virhemarginaali ±17 000), mikä oli 8 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 94 000 ja naisia 66 000.

Työttömyysaste oli marraskuussa 5,9 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 6,2 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski viime vuoden marraskuusta 0,5 prosenttiyksikköä 6,7 prosenttiin. Naisten työttömyysaste laski 5,1 prosenttiin, kun se viime vuoden marraskuussa oli 5,2 prosenttia.

15–24-vuotiaita nuoria oli marraskuussa yhteensä 611 000. Heistä työllisiä oli 230 000 ja työttömiä 31 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 261 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli marraskuussa 11,8 prosenttia, mikä oli 0,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 16,9 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 5,0 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2019 marraskuussa 1 427 000 eli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 124 000, mikä oli 10 000 vähemmän kuin vuoden 2018 marraskuussa.

Työllisyyden muutokset 2018/11 – 2019/11 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/11 2019/11 2018/11 - 2019/11
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 127 4 130 0,1
Työvoima yhteensä 2 701 2 703 0,1
Työlliset 2 534 2 543 0,4
– palkansaajat 2 186 2 196 0,5
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 348 347 –0,1
Työttömät 168 160 –4,6
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 425 1 427 0,1
– piilotyöttömät  134 124 –7,5
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 71,5 71,7 0,2
Työttömyysaste 6,2 5,9 –0,3
Työvoimaosuus 65,5 65,5 0,0
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.

Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli marraskuun 2019 lopussa kaikkiaan 229 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 1 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Työttömyys laski marraskuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 11 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY) alueella; eniten Kainuussa (–8 %), Hämeessä (–5 %), Lapissa (–4 %), Varsinais-Suomessa (–3 %), Etelä-Pohjanmaalla (–2 %) ja Kaakkois-Suomessa (–2 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi eniten Pirkanmaalla (7 %) ja Satakunnassa (5 %). Marraskuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 15 000, mikä oli 5 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli marraskuun lopussa yhteensä 125 000 henkilöä, mikä oli 7 000 vähemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa. Palveluiden piirissä oli 4,6 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 27 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 1 000 pienempi kuin edellisen vuoden marraskuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin marraskuussa 57 000 uutta avointa työpaikkaa eli 6 000 enemmän kuin edellisen vuoden marraskuussa.

Muutokset 2018/11–2019/11 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2018/11 2019/11 2018/11 - 2019/11
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 229 229 –0,3
– yli vuoden työttömänä olleet 66 61 –7,8
Palveluissa yhteensä 132 125 –5,4
– työllistetyt 25 24 –5,0
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 25 25 0,6
– työ- ja koulutuskokeilussa 11 9 –17,3
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 71 67 –5,8
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 50 57 12,7
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2019, marraskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Ulla Hannula 029 551 2924, Pertti Taskinen 029 551 2690, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (425,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.12.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. marraskuu 2019. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tyti/2019/11/tyti_2019_11_2019-12-20_tie_001_fi.html