Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 27.5.2020

Työllisyys heikkeni huhtikuussa vuodentakaiseen verrattuna

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2020 huhtikuussa 56 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli lähes saman verran kuin vuoden 2019 huhtikuussa. Työvoiman ulkopuolella olevia piilotyöttömiä oli 88 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendiluku oli 73,5 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,8 prosenttia.

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/04–2020/04, 15–64-vuotiaat

Työllisyysaste ja työllisyysasteen trendi 2010/04–2020/04, 15–64-vuotiaat

Työllisyys ja työttömyys vaihtelevat kuukausittain varsin paljon, ja muutos edellisen kuukauden havaintoon kertoo lähinnä kausi-ilmiöstä eikä suhdannekehityksestä. Tämän johdosta tuoreinta tilastotietoa verrataan edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Sen sijaan trendisarjan luvut, joista on poistettu kausi- ja satunnaisvaihtelu, ovat keskenään vertailukelpoisia, ja näin aikasarjan trendistä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä.

Trendi muuttuu yleensä jonkin verran, kun seuraavan kuukauden tiedot tulevat mukaan aikasarjaan. Viimeisimpien trendilukujen ennakollinen luonne on syytä ottaa huomioon päätelmiä tehtäessä. Tässä julkistuksessa ilmoitetut luvut ovat kausitasoittamattomia , ellei erikseen mainita, että kyse on trendistä. Lue lisää trendistä tästä .

Huhtikuun kausitasoitettujen tietojen mukaan työllisyysasteen trendiluku oli 73,5 prosenttia ja maaliskuussa 73,4 prosenttia. Työttömyysasteen trendiluku oli huhtikuussa 6,8 prosenttia. Työttömyysasteen trendiluku on pysynyt viime kuukausina lähes ennallaan.

Työllisiä oli vuoden 2020 huhtikuussa 2 464 000 (virhemarginaali ±36 000), mikä oli 56 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisiä miehiä oli 27 000 vähemmän ja naisia 28 000 vähemmän kuin vuoden 2019 huhtikuussa.

Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli huhtikuussa 70,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 71,2 prosenttia. 15–64-vuotiaiden miesten työllisyysaste laski viime vuoden huhtikuusta 1,3 prosenttiyksikköä 70,5 prosenttiin ja naisten työllisyysaste laski 1,0 prosenttiyksikköä 69,7 prosenttiin.

Työttömiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan vuoden 2020 huhtikuussa 217 000 (virhemarginaali ±21 000), mikä oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin. Työttömiä miehiä oli 120 000 ja naisia 97 000.

Työttömyysaste oli huhtikuussa 8,1 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,0 prosenttia. Miesten työttömyysaste laski viime vuoden huhtikuusta 0,1 prosenttiyksikköä 8,6 prosenttiin. Naisten työttömyysaste nousi 0,3 prosenttiyksikköä 7,5 prosenttiin.

15–24-vuotiaita nuoria oli huhtikuussa yhteensä 609 000. Heistä työllisiä oli 229 000 ja työttömiä 77 000. Työvoimaan, eli työllisiin ja työttömiin, kuuluvien nuorten määrä oli näin ollen 307 000. Nuorten 15–24-vuotiaiden työttömyysaste, eli työttömien osuus työvoimasta, oli huhtikuussa 25,2 prosenttia, mikä oli 1,8 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuotta aiemmin. Nuorten työttömyysasteen trendi oli 18,4 prosenttia. 15–24-vuotiaiden nuorten työttömien osuus samanikäisestä väestöstä oli 12,7 prosenttia.

Työvoiman ulkopuolella olevia oli vuoden 2020 huhtikuussa 1 451 000, mikä oli 66 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työvoiman ulkopuolella olevista oli piilotyöttömiä 196 000, mikä oli 88 000 enemmän kuin vuoden 2019 huhtikuussa.

Työllisyyden muutokset 2019/04 – 2020/04 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan, 15–74-vuotiaat

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/04 2020/04 2019/04 - 2020/04
1000 henkilöä Prosenttia, %
Väestö yhteensä 4 124 4 133 0,2
Työvoima yhteensä 2 739 2 681 –2,1
Työlliset 2 520 2 464 –2,2
– palkansaajat 2 194 2 149 –2,1
– yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet 325 315 –3,2
Työttömät 220 217 –1,0
Työvoiman ulkopuolella olevat 1 385 1 451 4,8
– piilotyöttömät  108 196 81,2
  Prosenttia, % Prosenttiyksikköä
Työllisyysaste, 15–64-vuotiaat 71,2 70,1 –1,1
Työttömyysaste 8,0 8,1 0,1
Työvoimaosuus 66,4 64,9 –1,5
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.
Tiedot ovat ILO/EU -määritelmän mukaisia.


Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston tiedot

Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli huhtikuun 2020 lopussa kaikkiaan 433 000 työnvälityksen säädösten mukaisesti työttömäksi työnhakijaksi tilastoitua. Työttömien työnhakijoiden määrä oli 203 000 korkeampi kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Työttömyys nousi huhtikuussa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta kaikkien elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY) alueilla; eniten Uudellamaalla (115 %), Varsinais-Suomessa (106 %), Etelä-Pohjanmaalla (105 %) ja Pohjanmaalla (100 %). Työttömien työnhakijoiden määrä lisääntyi vähiten Kainuussa (50 %), Pohjois-Karjalassa (60 %), Keski-Suomessa (60 %) ja Etelä-Savossa (61 %). Huhtikuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneita kokoaikaisesti lomautettuja oli 164 000, mikä oli 152 000 enemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli huhtikuun lopussa yhteensä 111 000 henkilöä, mikä oli 19 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Palveluiden piirissä oli 4,1 prosenttia työvoimasta.

Työttöminä työnhakijoina työ- ja elinkeinotoimistoissa oli 56 000 alle 25-vuotiasta työtöntä. Heidän määränsä oli 28 000 suurempi kuin edellisen vuoden huhtikuussa. Työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoitettiin huhtikuussa 50 000 uutta avointa työpaikkaa eli 19 000 vähemmän kuin edellisen vuoden huhtikuussa.

Muutokset 2019/04–2020/04 työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan

  Vuosi/Kuukausi Muutos
2019/04 2020/04 2019/04 - 2020/04
1000 henkilöä Prosenttia, %
Työttömät työnhakijat 230 433 88,6
– yli vuoden työttömänä olleet 63 67 6,8
Palveluissa yhteensä 130 111 –14,5
– työllistetyt 25 22 –11,5
– työvoimakoulutuksessa, valmennuksessa 25 24 –3,6
– työ- ja koulutuskokeilussa 10 6 –42,8
– vuorotteluvapaasijaisena, kuntouttavassa työtoiminnassa, omaehtoisessa opiskelussa työttömyysetuudella 70 60 –15,2
Uudet avoimet työpaikat työ- ja elinkeinotoimistoissa 69 50 –27,2
Muutos-sarake laskettu pyöristämättömistä luvuista.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteystiedot:
Petri Syvänen, puh. 029 504 8050, Työllisyyskatsaus

Linkit

Työvoimatutkimuksen tietokantataulukot

Kausitasoitetusta trendistä

Lukujen tarkkuudesta ja virhemarginaaleista kerrotaan työvoimatutkimuksen laatuselosteessa

Tilastokeskuksen ja työ- ja elinkeinoministeriön työttömyystilastojen vertailu

Avoimet työpaikat

Uusimmat EU:n julkaisemat kausitasoitetut työttömyysluvut (englanniksi) sekä
uusimmat EU:n julkaisemat tiedot avoimista työpaikoista (englanniksi) löytyvät
Eurostatin kotisivulta http://ec.europa.eu/eurostat .


Lähde: Työvoimatutkimus 2020, huhtikuu.Tilastokeskus

Lisätietoja: Joanna Viinikka 029 551 3796, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (425,2 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 27.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Työvoimatutkimus [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-7830. huhtikuu 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tyti/2020/04/tyti_2020_04_2020-05-27_tie_001_fi.html