Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/IV - 2021/IV

År/Kvartal Förändring
2020/IV 2021/IV 2020/IV - 2021/IV
Procent, % Procent, % Procentenhet
Nyckeltal Kön
Relativt sysselsättningstal, 15-64-åringar Båda könen 70,5 72,7 2,1
Män 71,4 73,6 2,2
Kvinnor 69,7 71,7 2,1
Relativt arbetslöshetstal, 15–74-åringar Båda könen 7,4 6,3 -1,1
Män 7,9 6,8 -1,1
Kvinnor 6,7 5,7 -1,0
Relativt arbetskraftstal, 15–74-åringar Båda könen 65,1 66,7 1,6
Män 67,8 69,5 1,7
Kvinnor 62,3 63,9 1,6

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2021, Tabellbilaga 19. De viktigaste nyckeltalen i arbetskraftsundersökningen efter kön 2020/IV - 2021/IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tau_019_sv.html