Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 50. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön 2019 - 2021

År Förändring Förändring
2019 2020 2021 2020/2021 2020/2021
1000 personer 1000 personer 1000 personer 1000 personer Procent, %
Kön Arbetsgivarsektor
Båda könen Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 2 533 2 495 2 555 60 2,4
Privat sektor 1 885 1 866 1 914 48 2,6
Offentlig sektor 644 622 623 1 0,1
- staten 131 146 148 2 1,3
- kommuner 513 476 475 -1 -0,3
Män Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 313 1 299 1 326 27 2,1
Privat sektor 1 126 1 124 1 145 21 1,9
Offentlig sektor 185 173 174 1 0,6
- staten 66 68 66 -2 -2,5
- kommuner 119 105 108 3 2,5
Kvinnor Arbetsgivarsektorer totalt (inkl. arbetsgivarsektorn okänd) 1 219 1 195 1 228 33 2,8
Privat sektor 758 742 769 27 3,6
Offentlig sektor 459 449 449 0 -0,1
- staten 64 78 81 4 4,5
- kommuner 394 372 368 -4 -1,1

Källa: Arbetskraftsundersökning 2021 december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Tatu Leskinen 029 551 3285, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 25.1.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. december 2021, Tabellbilaga 50. Sysselsatta i åldern 15-74 år efter arbetsgivarsektor och kön 2019 - 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2021/12/tyti_2021_12_2022-01-25_tau_050_sv.html