Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Antalet anställda i utländska dotterbolag efter land 2004–2007

Land År
  2004 2005 2006 2007
EU-27-länder (1) 110 916 120 282 131 247 151 372
EU-15-länder 110 763 120 043 129 423 149 037
Sverige 48 227 50 495 52 375 75 443
Storbritannien 11 577 10 382 15 122 18 716
Tyskland 12 372 14 279 14 717 15 405
Danmark 13 443 18 063 17 458 10 576
Frankrike 8 844 10 913 11 455 12 849
Nederländerna 9 450 9 776 9 597 6 141
Italien 1 250 1 292 3 397 3 632
Luxemburg 2 085 724 942 1 654
Belgien 479 751 799 785
Irland 1 019 1 308 1 345 1 495
Österrike 1 778 1 875 1 849 1 932
Andra EU-15-länder 239 184 365 409
Baltisk länder 146 221 1 806 2 317
Estland 146 221 1 722 2 243
Andra länder (2) 47 753 57 285 65 034 70 150
Förenta staterna 24 367 25 849 28 026 29 210
Norge 7 436 6 920 7 791 8 975
Schweiz 5 311 12 119 12 348 10 906
Japan 3 871 4 235 6 595 6 817
Ryssland 757 1 457 1 117 1 914
Sammanlagt (1)+(2) 158 670 177 567 196 281 221 522

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Pakola +358 9 1734 2982, Jaakko Salmela +358 9 1734 2953

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Matti Parkkinen


Uppdaterad 25.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2007, Antalet anställda i utländska dotterbolag efter land 2004–2007 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2007/ulkoy_2007_2008-11-28_tau_003_sv.html