Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Omsättningen hos utländska dotterbolag i miljoner euro efter näringsgren 2004–2007

Näringsgren År
  2004 2005 2006 2007
Gruvdrift och utvinning av mineral (C) 295 287 374 375
Tillverkning (D) 15 193 18 197 21 834 26 747
El-, gas-, värme- och vattenförsörjning (E) 752 698 939 760
Byggverksamhet (F) 2 095 2 545 2 523 3 000
Partihandel och detaljhandel (G) 20 256 22 470 26 240 32 062
Hotell- och restaurangverksamhet (H) 239 269 290 426
Transport, magasinering och kommunikation (I) 6 406 6 934 6 169 6 898
Finansiell verksamhet (J) 1 098 1 981 1 265 1 733
Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster (K) 3 266 3 906 5 161 6 578
Utbildning, hälso- och sjukvård, sociala tjänster och andra samhälleliga tjänster (M,N,O) 53 73 193 239
Andra 173 182 188 517
Sammanlagt 49 425 57 542 65 175 79 334

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2007, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Pakola +358 9 1734 2982, Jaakko Salmela +358 9 1734 2953

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Matti Parkkinen


Uppdaterad 25.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2007, Omsättningen hos utländska dotterbolag i miljoner euro efter näringsgren 2004–2007 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2007/ulkoy_2007_2008-11-28_tau_005_sv.html