Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Antalet utländska dotterbolag och relativ andel efter näringsgren (TOL 2008) 2007–2008

Näringsgren År
2007 2008
Antalet
bolag
Andel,
i procent
1)
Antalet
bolag
Andel,
i procent
1)
Utvinning av mineral (B) 19 1,9 22 2,3
Tillverkning (C) 452 1,9 482 2,1
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) 20 3,0 25 3,7
Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering (E) 3 0,3 9 0,8
Byggverksamhet (F) 60 0,2 74 0,2
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (G) 1 053 2,3 1 103 2,3
Transport och magasinering (H) 159 0,7 170 0,7
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 16 0,1 13 0,1
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 233 2,9 246 2,9
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 139 3,2 148 3,3
Fastighetsverksamhet (L) 219 1,7 375 2,5
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M) 257 0,9 273 0,9
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) 126 1,1 135 1,1
Utbildning (P) 7 0,3 9 0,3
Vård och omsorg; sociala tjänster (Q) 15 0,1 15 0,1
Kultur, nöje och fritid (R) 13 0,3 9 0,2
Andra 16 .. 2) 16 .. 2)
Sammanlagt 2 807 0,9 3 124 1,0
1) Jämfört med alla företag inom näringsgrenen.
2) Uppgiften är inte jämförbar.

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Pakola +358 9 1734 2982, Jaakko Salmela +358 9 1734 2953

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 27.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2008, Antalet utländska dotterbolag och relativ andel efter näringsgren (TOL 2008) 2007–2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2008/ulkoy_2008_2009-11-27_tau_007_sv.html