Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Antalet anställda i utländska dotterbolag och relativ andel efter näringsgren (TOL 2008) 2007–2008

Näringsgren År
2007 2008
Antalet
anställda
Andel,
i procent
1)
Antalet
anställda
Andel,
i procent
1)
Utvinning av mineral (B) 867 20,4 969 22,1
Tillverkning (C) 72 795 18,9 79 444 20,8
Försörjning av el, gas, värme och kyla (D) 668 6,2 636 5,9
Vattenförsörjning, avloppsrening, avfallshantering och sanering (E) 502 9,0 608 10,6
Byggverksamhet (F) 11 098 7,5 13 703 9,0
Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar (G) 42 045 16,8 46 896 18,6
Transport och magasinering (H) 13 314 9,8 13 296 9,7
Hotell- och restaurangverksamhet (I) 4 482 8,3 4 266 8,0
Informations- och kommunikationsverksamhet (J) 21 466 26,4 23 531 28,3
Finans- och försäkringsverksamhet (K) 16 023 35,8 16 995 37,1
Fastighetsverksamhet (L) 703 3,9 676 3,6
Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (M) 11 273 13,3 12 604 14,2
Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (N) 22 865 22,7 26 065 24,9
Utbildning (P) 310 3,0 316 2,9
Vård och omsorg; sociala tjänster (Q) 1 477 3,4 1 762 3,8
Kultur, nöje och fritid (R) 485 4,2 370 3,1
Andra 1 149 .. 2) 1 236 .. 2)
Sammanlagt 221 522 14,9 243 374 16,2
1) Jämfört med alla företag inom näringsgrenen.
2) Uppgiften är inte jämförbar.

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2008, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Pakola +358 9 1734 2982, Jaakko Salmela +358 9 1734 2953

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 27.11.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2008, Antalet anställda i utländska dotterbolag och relativ andel efter näringsgren (TOL 2008) 2007–2008 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2008/ulkoy_2008_2009-11-27_tau_009_sv.html