Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 2. Utländska dotterbolag efter näringsgren 2014

Näringsgren Personal Omsättning (milj. euro) Antalet bolag
C Tillverkning 72 810 35 783 540
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar 48 142 27 096 1 298
J Informations- och kommunikationsverksamhet 21 789 7 271 337
H Transport och magasinering 13 260 4 102 206
F Byggverksamhet 12 840 3 787 207
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 25 098 2 788 184
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 14 594 2 661 448
D Försörjning av el, gas, värme och kyla 931 1 215 17
B Utvinning av mineral 1 593 663 22
Q Vård och omsorg; sociala tjänster 7 257 619 90
Annan 19 945 1 390 1 076
Totalt 238 258 87 374 4 425

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2014, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi


Uppdaterad 18.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2014, Tabellbilaga 2. Utländska dotterbolag efter näringsgren 2014 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2014/ulkoy_2014_2015-12-18_tau_002_sv.html