Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Figurbilaga 3. Antalet utländska dotterbolag, anställda och omsättning efter näringsgren 2017*

Figurbilaga 3. Antalet utländska dotterbolag, anställda och omsättning efter näringsgren 2017*
* De fem största näringsgrenarna mätt enligt omsättning C = Tillverkning, G = Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, J = Informations- och kommunikationsverksamhet, H = Transport och magasinering, F = Byggverksamhet

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Paakki 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 18.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2017, Figurbilaga 3. Antalet utländska dotterbolag, anställda och omsättning efter näringsgren 2017* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 19.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2017/ulkoy_2017_2018-12-18_kuv_003_sv.html