Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Figurbilaga 3. Antalet utländska dotterbolag, anställda och omsättning efter näringsgren 2018*

Figurbilaga 3. Antalet utländska dotterbolag, anställda och omsättning efter näringsgren 2018*
*De fem största näringsgrenarna mätt enligt omsättning C = Tillverkning, G = Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, J = Informations- och kommunikationsverksamhet, H = Transport och magasinering, F = Byggverksamhet

Källa: Utländska dotterbolag i Finland 2018, Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 19.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utländska dotterbolag i Finland [e-publikation].
ISSN=1797-9560. 2018, Figurbilaga 3. Antalet utländska dotterbolag, anställda och omsättning efter näringsgren 2018* . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ulkoy/2018/ulkoy_2018_2019-12-19_kuv_003_sv.html