Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Utsökningsärenden

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Totalt 274 000 utsökningsgäldenärer i slutet av år 2020
29.6.2021
Enligt Statistikcentralens uppgifter var antalet utsökningsgäldenärer i slutet av år 2020 totalt 6 procent fler än under motsvarande period året innan. Under hela år 2020 var antalet utsökningsgäldenärer sammanlagt 568 000 och av dem upphörde 294 400 gäldenärers utsökningsärenden att vara anhängiga före utgången av år 2020.

Beskrivning: Statistikcentralen publicerar statistik som gäller utsökningsärenden i justitieministeriets utsökningsdistrikt och gäldenärer med anknytning till utsökningsärendena. Med utsökningsärenden avses de utsökningsärenden som varit anhängiga eller som upphört i utsökningsdistrikten under kalenderåret. Ett utsökningsärende klassificeras som oavslutat eller avslutat beroende på om ärendet fortfarande är anhängigt efter kalenderårets utgång. Den sökande i ett utsökningsärende kan var en fysisk eller en juridisk person. Utsökningsgäldenären kan likaså vara en fysisk eller en juridisk person.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skulder, utsökning, utsökningsgäldenär.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Utsökningsärenden [e-publikation].
ISSN=1798-1522. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/uloa/index_sv.html