Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2012

Månad/kvartal Levande födda Döda        Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen Folkmängd   
 
Totalt 59 490 51 465 8 025 279 176 30 420 13 622 16 798 24 823 5 426 090
 
Januari 4 995 4 642 353 20 364 2 190 1 342 848 1 201 5 402 468
Februari 4 736 4 736 - 16 748 1 995 893 1 102 1 102 5 403 570
Mars 5 067 4 863 204 17 491 2 071 826 1 245 1 449 5 405 019
                   
1. kvartalet 14 798 14 241 557 54 603 6 256 3 061 3 195 3 752 5 405 019
                   
April 4 826 4 205 621 19 054 1 935 753 1 182 1 803 5 406 822
Maj 5 008 4 195 813 23 284 2 380 877 1 503 2 316 5 409 138
Juni 5 052 4 052 1 000 27 805 2 712 1 461 1 251 2 251 5 411 389
                   
2. kvartalet 14 886 12 452 2 434 70 143 7 027 3 091 3 936 6 370 5 411 389
                   
Juli 5 388 4 089 1 299 25 156 2 794 1 086 1 708 3 007 5 414 396
Augusti 5 386 3 948 1 438 38 778 3 991 2 000 1 991 3 429 5 417 825
September 4 984 4 009 975 29 750 3 421 1 608 1 813 2 788 5 420 613
                   
3. kvartalet 15 758 12 046 3 712 93 684 10 206 4 694 5 512 9 224 5 420 613
                   
Oktober 4 826 4 180 646 22 070 2 762 1 134 1 628 2 274 5 422 887
November 4 751 4 095 656 18 533 2 292 871 1 421 2 077 5 424 964
December 4 471 4 451 20 20 143 1 877 771 1 106 1 126 5 426 090
                   
4. kvartalet 14 048 12 726 1 322 60 746 6 931 2 776 4 155 5 477 5 426 090

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2012, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2012 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/12/vamuu_2012_12_2013-01-22_tau_001_sv.html