Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, april

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2012 och 2011

År/ förändring Kvartal Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen      Äkten- skap      Skils- mässor
2012* I 14 798 14 241 557 54 603 6 256 3 061 3 195 3 752 4 535 3 476
2012* II 14 886 12 452 2 434 70 143 7 027 3 091 3 936 6 370 6 948 3 305
2012* III 15 758 12 046 3 712 93 684 10 206 4 694 5 512 9 224 11 502 3 367
2012* IV 14 048 12 726 1 322 60 746 6 931 2 776 4 155 5 477 6 008 2 887
2012* I-IV 59 490 51 465 8 025 279 176 30 420 13 622 16 798 24 823 28 993 13 035
2011* I 14 756 13 313 1 443 53 956 5 921 2 914 3 007 4 450 4 449 3 617
2011* II 14 950 12 611 2 339 68 889 6 403 2 660 3 743 6 082 6 492 3 367
2011* III 16 016 12 070 3 946 94 513 9 369 4 254 5 115 9 061 11 783 3 375
2011* IV 14 234 12 440 1 794 61 102 6 554 2 646 3 908 5 702 5 834 3 135
2011* I-IV 59 956 50 434 9 522 278 460 28 247 12 474 15 773 25 295 28 558 13 494
2012* – 2011* -466 1 031 -1 497 716 2 173 1 148 1 025 -472 435 -459

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2012, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2012 och 2011 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/12/vamuu_2012_12_2013-01-22_tau_003_sv.html