Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2012, kvartal I–IV

Område/lansdskap 1) Invandring Utvandring Nettoinvandring
Totalt       EU 27     -länder   Norden     Totalt     EU 27     -länder   Norden     Totalt     EU 27     -länder   Norden  
HELA LANDET 30 420 15 084 3 452 13 622 8 546 3 600 16 798 6 538 -148
FASTA FINLAND 29 911 14 665 3 102 13 171 8 130 3 222 16 740 6 535 -120
Nyland 14 200 7 766 1 234 6 616 4 102 1 379 7 584 3 664 -145
Egentliga Finland 2 304 1 236 282 1 085 706 341 1 219 530 -59
Satakunta 735 496 71 233 157 66 502 339 5
Egentliga Tavastland 723 428 33 178 130 40 545 298 -7
Birkaland 1 966 905 185 1 078 625 190 888 280 -5
Päijänne-Tavastland 739 338 58 312 188 65 427 150 -7
Kymmenedalen 938 326 44 283 159 42 655 167 2
Södra Karelen 669 200 29 233 138 39 436 62 -10
Södra Savolax 522 182 40 127 81 17 395 101 23
Norra Savolax 790 298 44 221 138 38 569 160 6
Norra Karelen 564 206 68 168 95 51 396 111 17
Mellersta Finland 882 383 95 369 248 78 513 135 17
Södra Österbotten 599 337 54 173 124 31 426 213 23
Österbotten 1 592 578 304 877 510 384 715 68 -80
Mellersta Österbotten 217 86 43 82 50 33 135 36 10
Norra Österbotten  1 314 402 177 707 380 182 607 22 -5
Kajanaland 273 92 27 63 42 16 210 50 11
Lappland 884 406 314 366 257 230 518 149 84
ÅLAND 509 419 350 451 416 378 58 3 -28
1) Områdesindelningen 1.1.2012

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 09 1734 3273, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.1.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2012, Tabellbilaga 5. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2012, kvartal I–IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 10.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2012/12/vamuu_2012_12_2013-01-22_tau_005_sv.html