Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, juni

Publicerad: 22.8.2013

Den preliminära folkmängden i Finland 5 439 741 i slutet av juli

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var Finlands folkmängd 5 439 741 i slutet av juli 2013. Folkmängden i Finland ökade under januari-juli med 13 050 personer, dvs. med 300 personer färre än under motsvarande period året innan. Den största orsaken till folkökningen var inflyttningsöverskottet från utlandet: antalet invandrare översteg antalet utvandrare med 9 250 personer. Den naturliga folkökningen, dvs. överskottet av födda över döda, var 3 800 personer.

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Folkökningen månadsvis 2011–2013*

Enligt de preliminära uppgifterna för januari-juli flyttade 16 000 personer till Finland från utlandet, medan 6 750 personer flyttade från Finland. Antalet invandringar var 300 och antalet utvandringar var 450 färre jämfört med året innan. Av invandrarna var 4 900 och av utvandrarna 4 650 finska medborgare.

Under januari-juli föddes 34 250 barn, dvs. 750 barn färre än under motsvarande period år 2012. Antalet döda var 30 450, dvs. 300 personer färre än året innan.

Antalet flyttningar mellan kommuner uppgick till 141 450 i slutet av juli. Detta var 6 350 flyttningar färre än året innan enligt 2013 års kommunindelning.


Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Matti Saari 09 1734 3401, Irma Pitkänen 09 1734 3262, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (212,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 22.8.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juli 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 29.7.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2013/07/vamuu_2013_07_2013-08-22_tie_001_sv.html