Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2014, kvartal I-II

Område/lansdskap 1) Invandring Utvandring Nettoinvandring
Totalt       EU 28     -länder   Norden     Totalt     EU 28     -länder   Norden     Totalt      EU 28     -länder   Norden  
HELA LANDET 12 970 6 373 1 663 6 254 4 065 1 618 6 716 2 308 45
FASTA FINLAND 12 716 6 138 1 475 6 117 3 939 1 497 6 599 2 199 -22
Nyland 6 538 3 427 640 3 206 1 948 718 3 332 1 479 -78
Egentliga Finland 1 033 519 150 522 390 157 511 129 -7
Satakunta 347 217 44 154 124 24 193 93 20
Egentliga Tavastland 267 133 21 110 75 25 157 58 -4
Birkaland 786 368 105 490 295 88 296 73 17
Päijänne-Tavastland 264 139 36 142 93 29 122 46 7
Kymmenedalen 370 127 22 91 65 14 279 62 8
Södra Karelen 218 56 5 117 76 12 101 -20 -7
Södra Savolax 155 64 11 58 43 15 97 21 -4
Norra Savolax 260 124 28 95 71 17 165 53 11
Norra Karelen 244 83 28 62 42 18 182 41 10
Mellersta Finland 304 124 40 182 134 31 122 -10 9
Södra Österbotten 175 104 28 91 56 19 84 48 9
Österbotten 662 262 133 281 192 137 381 70 -4
Mellersta Österbotten 108 37 8 15 12 7 93 25 1
Norra Österbotten  537 184 72 265 169 65 272 15 7
Kajanaland 124 38 14 37 16 12 87 22 2
Lappland 324 132 90 199 138 109 125 -6 -19
ÅLAND 254 235 188 137 126 121 117 109 67
1) Områdesindelningen 1.1.2014

Källa: Befolknings- och dödsorsaksstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Miina Keski-Petäjä 029 551 3240, Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 22.07.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2014, Tabellbilaga 5. Förhandsuppgifter om invandrare och utvandrare efter in-/utvandringsland landskapsvis 2014, kvartal I-II . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/06/vamuu_2014_06_2014-07-22_tau_005_sv.html