Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Förhandsuppgifter om befolkningen 2021, mars

Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2014 och 2013

År/ förändring Kvartal Levande födda Döda      Födelse- överskott Omflyttning mellan kommuner Invandring Utvandring Netto- invandring Hela föränd- ringen      Äkten- skap      Skils- mässor
2014* I 13 944 13 138 806 51 825 6 646 3 502 3 144 3 950 3 834 3 597
2014* II 14 552 13 021 1 531 65 657 7 056 2 927 4 129 5 660 6 658 3 381
2014* III 15 343 12 843 2 500 91 738 9 984 4 988 4 996 7 496 10 197 3 481
2014* IV 13 240 12 593 647 56 797 8 261 2 995 5 266 5 913 3 832 3 150
2014* I-IV 57 079 51 595 5 484 266 017 31 947 14 412 17 535 23 019 24 521 13 609
 
2013* I 14 295 13 910 385 52 709 6 858 3 094 3 764 4 149 4 021 3 596
2013* II 14 716 12 744 1 972 65 518 6 997 2 737 4 260 6 232 6 231 3 585
2013* III 15 403 11 975 3 428 90 834 9 876 4 660 5 216 8 644 10 680 3 515
2013* IV 13 708 12 556 1 152 56 011 6 567 2 804 3 763 4 915 4 227 3 086
2013* I-IV 58 122 51 185 6 937 265 072 30 298 13 295 17 003 23 940 25 159 13 782
 
I 2014* – I 2013* -351 -772 421 -884 -212 408 -620 -199 -187 1
II 2014* – II 2013* -164 277 -441 139 59 190 -131 -572 427 -204
III 2014* – III 2013* -60 868 -928 904 108 328 -220 -1 148 -483 -34
IV 2014* – IV 2013 -468 37 -505 786 1 694 191 1 503 998 -395 64
2014* – 2013* -1 043 410 -1 453 945 1 649 1 117 532 -921 -638 -173

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja-Liisa Helminen 029 551 3273, Matti Saari 029 551 3401, vaesto.tilasto@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 27.01.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2014, Tabellbilaga 3. Jämförelsen mellan förhandsuppgifterna om befolkningsförändringarna åren 2014 och 2013 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.5.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2014/12/vamuu_2014_12_2015-01-27_tau_003_sv.html