Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2018 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2017, kvartal I-IV

Område/landskap 1) Födelse-
överskott
Nettoflyttning
mellan
landskapen 1)
Netto-
invandring
Folkökning
2018* Förändring 2018* Förändring 2018* Förändring 2018* Förändring
HELA LANDET -6 988 -3 587 - - 15 631 807 8 643 -1 190
FASTA FINLAND -6 998 -3 553 -68 -21 15 383 746 8 317 -1 241
Nyland 3 828 -692 6 747 -1 057 7 320 1 419 17 895 564
Egentliga Finland -1 008 -261 950 -866 1 364 238 1 306 -828
Satakunta -1 132 -146 -1 159 -141 540 -205 -1 751 -409
Egentliga Tavastland -655 -267 -774 156 145 -159 -1 284 -223
Birkaland -342 -236 2 640 531 965 200 3 263 538
Päijänne-Tavastland -778 -130 -253 -26 484 -17 -547 -90
Kymmenedalen -1 219 -188 -1 151 246 370 22 -2 000 148
Södra Karelen -800 -122 -689 -262 384 -113 -1 105 -464
Södra Savolax -1 282 -149 -1 519 -536 247 -61 -2 554 -773
Norra Savolax -921 -67 -431 172 395 28 -957 166
Norra Karelen -841 -92 -192 486 312 -93 -721 378
Mellersta Finland -712 -234 -102 -34 417 -10 -397 -232
Södra Österbotten -551 -227 -911 -51 307 27 -1 155 -205
Österbotten -18 -6 -710 692 614 -393 -114 382
Mellersta Österbotten 47 -38 -505 -38 122 -73 -336 -89
Norra Österbotten 643 -521 -1 117 79 815 12 341 -365
Kajanaland -472 -15 -551 -35 149 23 -874 -30
Lappland -785 -162 -341 663 433 -99 -693 291
ÅLAND 10 -34 68 21 248 61 326 51
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2018

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joni Rantakari 029 551 3249, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 29.01.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. december 2018, Tabellbilaga 4. Preliminära uppgifter om befolkningsförändringarna efter landskap år 2018 och förändringen jämfört med de slutliga uppgifterna för år 2017, kvartal I-IV . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2018/12/vamuu_2018_12_2019-01-29_tau_004_sv.html