Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019

Månad /
Kvartal
Levande
födda
Döda Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Den totala förändringen 2) Folkmängd
Totalt 22 186 27 055 -4 869 124 603 14 712 6 208 8 504 3 239 5 521 158
Januari 3 865 5 120 -1 255 21 004 2 789 1 369 1 420 -314 5 517 605
Februari 3 286 4 387 -1 101 17 107 2 258 929 1 329 234 5 517 839
Mars 3 771 4 844 -1 073 17 916 2 413 1 051 1 362 318 5 518 157
1. kvartal 10 922 14 351 -3 429 56 027 7 460 3 349 4 111 238 5 518 157
April 3 744 4 385 -641 19 815 2 198 926 1 272 654 5 518 811
Maj 3 723 4 332 -609 22 860 2 562 1 041 1 521 916 5 519 727
Juni 3 797 3 987 -190 25 901 2 492 892 1 600 1 431 5 521 158
2. kvartal 11 264 12 704 -1 440 68 576 7 252 2 859 4 393 3 001 5 521 158
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2019
2) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 25.07.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juni 2019, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/06/vamuu_2019_06_2019-07-25_tau_001_sv.html