Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019

Månad Levande
födda
Döda     Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner
Invandring Utvandring Netto-
invandring
Den totala förändringen 1) Folkmängd   
Totalt 26 313 31 261 -4 948 151 605 17 568 7 342 10 226 4 929 5 522 848
Januari 3 865 5 123 -1 258 20 999 2 790 1 368 1 422 -316 5 517 603
Februari 3 286 4 388 -1 102 17 108 2 258 932 1 326 233 5 517 836
Mars 3 774 4 845 -1 071 17 916 2 414 1 055 1 359 314 5 518 150
April 3 747 4 388 -641 19 818 2 200 928 1 272 654 5 518 804
Maj 3 726 4 346 -620 22 869 2 574 1 053 1 521 907 5 519 711
Juni 3 802 4 066 -264 26 671 2 900 980 1 920 1 674 5 521 385
Juli 4 113 4 105 8 26 224 2 432 1 026 1 406 1 463 5 522 848
1) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Befolkningsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juhana Nordberg 029 551 3051, Joonas Toivola 029 551 3355, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 27.08.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. juli 2019, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/07/vamuu_2019_07_2019-08-27_tau_001_sv.html