Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019

Månad /
Kvartal
Levande
födda
Döda Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Den totala förändringen 2) Folkmängd
Totalt 34 493 39 880 -5 387 222 897 24 618 11 230 13 388 7 568 5 525 487
Januari 3 866 5 126 -1 260 20 998 2 797 1 366 1 431 -399 5 517 520
Februari 3 287 4 390 -1 103 17 117 2 262 932 1 330 238 5 517 758
Mars 3 775 4 849 -1 074 17 923 2 415 1 057 1 358 307 5 518 065
1. kvartal 10 928 14 365 -3 437 56 038 7 474 3 355 4 119 146 5 518 065
April 3 750 4 394 -644 19 822 2 200 930 1 270 639 5 518 704
Maj 3 731 4 352 -621 22 882 2 576 1 054 1 522 910 5 519 614
Juni 3 814 4 095 -281 26 725 2 955 1 003 1 952 1 673 5 521 287
2. kvartal 11 295 12 841 -1 546 69 429 7 731 2 987 4 744 3 222 5 521 287
Juli 4 124 4 300 -176 26 835 3 078 1 191 1 887 1 758 5 523 045
Augusti 4 108 4 189 -81 41 140 3 825 2 048 1 777 1 711 5 524 756
September 4 038 4 185 -147 29 455 2 510 1 649 861 731 5 525 487
3. kvartal 12 270 12 674 -404 97 430 9 413 4 888 4 525 4 200 5 525 487
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2019
2) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, info@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 24.10.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2019, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2019/09/vamuu_2019_09_2019-10-24_tau_001_sv.html