Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2021

Månad /
Kvartal
Levande
födda
Döda Naturlig folkökning Omflyttning
mellan
kommuner 1)
Invandring Utvandring Netto
invandring
Den totala förändringen 2) Folkmängd
Totalt 37 721 41 531 -3 810 234 644 24 319 8 735 15 584 12 704 5 546 497
Januari 3 998 5 054 -1 056 21 703 2 660 881 1 779 870 5 534 663
Februari 3 884 4 452 -568 18 694 2 412 720 1 692 1 207 5 535 870
Mars 4 316 4 670 -354 20 279 2 803 811 1 992 1 771 5 537 641
1. kvartal 12 198 14 176 -1 978 60 676 7 875 2 412 5 463 3 848 5 537 641
April 4 023 4 466 -443 21 750 2 435 803 1 632 1 270 5 538 911
Maj 4 082 4 648 -566 24 530 2 566 718 1 848 1 382 5 540 293
Juni 4 311 4 369 -58 28 577 2 920 976 1 944 1 992 5 542 285
2. kvartal 12 416 13 483 -1 067 74 857 7 921 2 497 5 424 4 644 5 542 285
Juli 4 325 4 674 -349 28 894 3 269 937 2 332 2 084 5 544 369
Augusti 4 419 4 710 -291 43 436 3 515 1 650 1 865 1 672 5 546 041
September 4 363 4 488 -125 26 781 1 739 1 239 500 456 5 546 497
3. kvartal 13 107 13 872 -765 99 111 8 523 3 826 4 697 4 212 5 546 497
1) Områdesindelningen är för tidpunkten 1.1.2021
2) Innehåller korrigering av folkmängden

Källa: Förhandsstatistik över befolkningen, Statistikcentralen

Förfrågningar: Joonas Toivola 029 551 3355, Juhana Nordberg 029 551 3051, Auli Hämäläinen 029 551 3615, info@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Hannele Orjala


Uppdaterad 21.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förhandsuppgifter om befolkningen [e-publikation].
ISSN=1798-839X. september 2021, Tabellbilaga 1. Förhandsuppgifter om befolkningsförändringar efter händelsemånad 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vamuu/2021/09/vamuu_2021_09_2021-10-21_tau_001_sv.html