Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.1.2018

Bostadshushållen hade bostadsskulder på 97 220 euro

Bostadshushållen med bostadsskulder hade en skuld på i genomsnitt 220 procent av sina disponibla inkomster år 2016. I förhållande till inkomsterna var skulderna störst hos ensamförsörjare, 279 procent, samt bostadshushåll med en vuxen, 256 procent. Också hos barnfamiljer med två vårdnadshavare var skuldsättningsgraden större än genomsnittet, 237 procent. I genomsnitt hade bostadshushållen med bostadsskulder skulder på 97 220 euro, vilket var 1,2 procent mer än året innan.

Skuldsättningsgraden för bostadshushåll med bostadsskuld efter familjetyp åren 2002–2016, %

Skuldsättningsgraden för bostadshushåll med bostadsskuld efter familjetyp åren 2002–2016, %

Källa: Statistik över skuldsättning 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Timo Matala 029 551 3422

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (113,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 25.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över skuldsättning [e-publikation].
ISSN=2489-3293. 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/velk/2016/velk_2016_2018-01-25_tie_002_sv.html