Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Beskrivning

Statistiken innehåller månadsvisa uppgifter om de mängder spannmål som den industri som använder spannmål använder och lagrar samt om de mängder spannmål som industrin köpt och sålt.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över användningen och lagringen av spannmål [e-publikation].
Helsingfors: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 15.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vikava/meta_sv.html