Denna statistik har lagts ned.

Statistiska uppgifter om detta ämne publiceras i samband med en annan statistikgren.

Statistiska uppgifter om detta ämne publicerade efter 5.4.2022.

Denna sida är arkiverad.

Finlands officiella statistik

Statistik över användningen och lagringen av spannmål

Producent:
Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike
Uppgifter: Statistik över användningen och lagringen av spannmål
www.mmmtike.fi
Statistikkalendarier
www.maataloustilastot.fi
Beskrivning: Statistiken innehåller månadsvisa uppgifter om de mängder spannmål som den industri som använder spannmål använder och lagrar samt om de mängder spannmål som industrin köpt och sålt.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: lantbruk, spannmål, lager, sädesslag, foderindustri, livsmedelsindustri.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Statistik över användningen och lagringen av spannmål [e-publikation].
Helsingfors: Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Tike [hänvisat: 20.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vikava/index_sv.html