Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i denna statistik i maj 2009

Den nya statistiska näringsgrensindelningen TOL 2008 införs i Finland år 2009.Allmän information om övergången finns på webbsidan TOL 2008. Näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper beskrivs närmare på Statistikcentralens klassificeringssidor.

I denna statistik tas den nya klassificeringen i bruk gällande årsstatistiken för 2008 i maj 2009, då databastjänsterna kompletteras med uppgifter enligt TOL 2008. På statistikens webbsidor och i databastjänsterna kommer uppgifterna enligt TOL 2002 fortfarande att finnas tillgängliga.

Ändringar i huvudnäringsgrenarna vid övergången till TOL 2008

Statistiken omfattar huvudgrupperna och femsiffernivåerna i näringsgrensindelningen med verksamhet inom den statliga sektorn. I och med den nya näringsgrensindelningen publiceras i statistiken över statens löner sannolikt 15 huvudnäringsgrenar istället för tidigare sex.

Huvudnäringsgrenarna enligt näringsgrensindelningen TOL 2002:

 • Transport, magasinering o kommunik (TOL 2002 I)
 • Fastighets o forskn verksamhet e.d. (TOL 2002 K)
 • Offentlig förvaltning o försvar e.d (TOL 2002 L)
 • Utbildning (TOL 2002 M)
 • Hälso- o sjukvård, sociala tjänster (TOL 2002 N)
 • Andra samhäll o personliga tjänster (TOL 2002 O)

Huvudnäringsgrenarna enligt den nya näringsgrensindelningen TOL 2008:

 • Utvinning av mineral (TOL 2008 B)
 • Tillverkning (TOL 2008 C)
 • Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering (TOL 2008 E)
 • Byggverksamhet (TOL 2008 F)
 • Transport och magasinering (TOL 2008 H)
 • Informations- och kommunikationsverksamhet (TOL 2008 J)
 • Finans- och försäkringsverksamhet (TOL 2008 K)
 • Fastighetsverksamhet (TOL 2008 L)
 • Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (TOL 2008 M)
 • Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (TOL 2008 N)
 • Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring (TOL 2008 O)
 • Utbildning (TOL 2008 P)
 • Vård och omsorg; sociala tjänster (TOL 2002 Q)
 • Kultur, nöje och fritid (TOL 2008 R)
 • Annan serviceverksamhet (TOL 2008 S)

Innehållet i huvudnäringsgrenarna enligt näringsgrensindelningen TOL 2008 ändras jämfört med huvudnäringsgrenarna i TOL 2002. Ett undantag är Utbildning, dvs. näringsgren P, som i praktiken motsvarar tidigare näringsgren M.

Näringsgrensindelningen TOL 2008 i denna statistik

Denna statistik omfattar huvudgrupperna och femsiffernivåerna i näringsgrensindelningen med verksamhet inomden statliga sektorn. Detaljerade beskrivningar finns på klassificeringssidorna.

Publicering av retroaktiva uppgifter enligt TOL 2008

Inga retroaktiva uppgifter enligt näringsgrensindelningen TOL 2008 produceras i statistiken.

Användning av TOL 2008- och TOL 2002-uppgifter

Under övergångstiden används uppgifter både enligt TOL 2008 och enligt TOL 2002. Då tidigare statistik används tillsammans med ny statistik, blir man tvungen att sammanslå uppgifter med olika näringsgrensindelningar.

Huvudgruppernas motsvarigheter i TOL 2008 och TOL 2002 är i huvudsak följande:

TOL 2008 TOL 2002
A Jordbruk, skogsbruk och fiske A Jordbruk, jakt och skogsbruk
  Fiske
B Utvinning av mineral C Gruvdrift och utvinning av mineral
C Tillverkning D Tillverkning
  - utom förlagsverksamhet (grupp 221) till huvudgrupp J och återvinning (37) till huvudgrupp E
D Försörjning av el, gas, värme och kyla E El-, gas-, värme- och vattenförsörjning
  - utom vattenförsörjning (41) till huvudgrupp E
E Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering El-, gas-, värme- och vattenförsörjning
  - vattenförsörjning
  O Andra samhälleliga och personliga tjänster
  - miljöhygien (90)
  D Tillverkning
  -återvinning (37)
F Byggverksamhet F Byggverksamhet
  K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
  - markexploatering (7011)
G Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar G Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar
  - utom reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar (527) till huvudgrupp S
H Transport och magasinering I Transport, magasinering och kommunikation
  - utom telekommunikation (642) i huvudgrupp J och resebyråverksamhet och andra stödtjänster till turism (633) till huvudgrupp N
J Informations- och kommunikationsverksamhet D Tillverkning
  - förlagsverksamhet (221)
  I Transport, magasinering och kommunikation
  - telekommunikation (642)
  K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
  - databehandlingstjänster (72)
  O Andra samhälleliga och personliga tjänster
  - film- och videoverksamhet (921), radio- och TV-programverksamhet (922) och nyhetsservice (924)
K Finans- och försäkringsverksamhet J Finansiell verksamhet
L Fastighetsverksamhet K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
  - fastighetsverksamhet (70) utom markexploatering och fastighetsförvaltning
M Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
  - forskning och utveckling (73), från andra företagstjänster (74) bl.a. juridisk verksamhet och redovisning, konsultverksamhet avseende företagsledning, tekniska tjänster, reklambyråer, fotografering osv.
  N Hälso- och sjukvård, sociala tjänster
  - veterinärverksamhet (852)
N Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet; företagstjänster
  - av fastighetsverksamhet (70) fastighetsförvaltning på uppdrag, uthyrningstjänster (71) samt av andra företagstjänster (74) arbetskraftstjänster, säkerhetstjänster, städningstjänster osv.
  I Transport, magasinering och kommunikation
  - resebyråer och andra stödtjänster till turism (633)
  F Byggverksamhet
  - grönområdestjänster
  O Andra samhälleliga och personliga tjänster
  - gaturenhållning
O Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring L Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
P Utbildning M Utbildning
Q Vård och omsorg; sociala tjänster N Hälso- och sjukvård, sociala tjänster
  - utom veterinärverksamhet (852)
R Kultur, nöje och fritid O Andra samhälleliga och personliga tjänster
  - kulturell verksamhet och underhållningsverksamhet (en del av 923), biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet (925), sportanknuten verksamhet (926), spel (en del av 927)
S Annan serviceverksamhet O Andra samhälleliga och personliga tjänster
  - organisationsverksamhet (91), annan serviceverksamhet (930)
  D Tillverkning
  - bl.a. reparation av möbler från (361)
  G Partihandel och detaljhandel; reparation av motorfordon, hushållsartiklar och personliga artiklar
  - reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar (527)
  K Fastighets-, uthyrnings- och forskningsverksamhet, företagstjänster
  - reparation av datorer

Uppgifter enligt den gamla och den nya klassificeringen som anges på en mer detaljerad klassificeringsnivå kan bäst användas tillsammans genom utnyttjande av klassificeringsnyckeln. En del av de gamla femsiffernivåerna kan direkt överföras till en nya femsiffernivån (434 grupper). Med hjälp av nyckel ser man motsvarigheten i den andra klassificeringen. Nyckeln TOL 2002/TOL 2008 visar också de s.k. asteriskgrupperna, dvs. till vilken grupp största delen av enheterna i den gamla gruppen hör, då den gamla gruppen fördelas på flera nya grupper. Det finns 285 asteriskgrupper. Nyckeln TOL 2008/TOL 2002 anger vilka gamla grupper som ingår i de nya.


Senast uppdaterad 16.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom staten [e-publikation].
ISSN=1798-3479. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 20.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vkp/vkp_2009-01-28_luo_001_sv.html