Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 30.8.2018

Yhdistystoimintaan osallistui yli puolet väestöstä

Yhdistystoimintaan osallistui 54 prosenttia kymmenen vuotta täyttäneestä väestöstä vuonna 2017. Koko väestön osallistumisosuus on pysynyt suunnilleen ennallaan aina 1980-luvun alusta, mutta 10–14-vuotiaiden ja 65 vuotta täyttäneiden osallistumisaktiivisuus on lisääntynyt. Urheiluseuratoimintaan osallistuminen oli suosituin yhdistysosallistumisen muoto, erityisesti 10–14-vuotiailla. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen vuoden 2017 vapaa-aikatutkimuksesta.

Osallistunut yhdistystoimintaan 12 kuukauden aikana, %

Osallistunut yhdistystoimintaan 12 kuukauden aikana, %

Urheiluseuran tai liikuntakerhon toimintaan osallistui 24 prosenttia väestöstä.

Ammatillisen yhdistyksen toimintaan osallistuminen oli laskenut 23 prosentista kuuteen prosenttiin vuodesta 1981 vuoteen 2017. Eniten ammatillisen yhdistyksen toimintaan osallistuivat ylemmät toimihenkilöt (12 %).

Vapaaehtoistyötä tehtiin eniten Länsi-Suomessa ja vähiten pääkaupunkiseudulla

Vapaaehtoistyötä oli tehnyt 28 prosenttia 10 vuotta täyttäneestä väestöstä. Reilu kymmenesosa (13 %) oli tehnyt vapaaehtoistyötä vähintään kerran kuukaudessa. Miesten ja naisten välillä ei ollut eroa vapaaehtoistyöhön osallistumisessa eikä tekemisen useudessa. Alueellisesti tarkasteltuna Länsi-Suomessa tehtiin vapaaehtoistyötä eniten (31 %) ja pääkaupunkiseudulla vähiten (26 %).

Vapaaehtoistyötä 12 kuukauden aikana tehneiden osuus 2017, %

Vapaaehtoistyötä 12 kuukauden aikana tehneiden osuus 2017, %

Nuoret naiset aktiivisimpia kansalaisaloitteiden allekirjoittajia

Kansalais- tai kuntalaisaloitteen tai muun vetoomuksen allekirjoittaminen on nykyään yleistä, ja internetin mahdollistamana entistä helpompaa. Neljäsosa (24 %) 15 vuotta täyttäneistä oli allekirjoittanut aloitteen tai vetoomuksen. Yleisintä aloitteen tai vetoomuksen allekirjoittaminen oli 20–24-vuotiaiden naisten (45 %) ja vähäisintä 75 vuotta täyttäneiden miesten (8 %) keskuudessa. Uudellamaalla aloitteiden allekirjoittaminen oli muuta maata yleisempää (30 %).

Kuntalais- tai kansalaisaloitteen tai muun vetoomuksen allekirjoittaminen 12 kuukauden aikana 2017,  %

Kuntalais- tai kansalaisaloitteen tai muun vetoomuksen allekirjoittaminen 12 kuukauden aikana 2017,  %

Vapaa-aikatutkimuksen tiedot kerättiin lokakuun 2017 ja tammikuun 2018 välisenä aikana. Tiedot kerättiin 10–14-vuotiaiden ja 75 vuotta täyttäneiden osalta käyntihaastatteluina ja 15–74-vuotiaiden osalta joko verkko- tai postikyselyinä. Kaikkiaan tutkimukseen osallistui 7 155 henkeä.


Lähde: Vapaa-ajan osallistuminen, Tilastokeskus

Lisätietoja: Riitta Hanifi 029 551 2946, Juha Haaramo 029 551 3666, Hannu Pääkkönen 029 551 3229, vapaa-aika@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (568,6 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 30.8.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Vapaa-ajan osallistuminen [verkkojulkaisu].
2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/vpa/2017/vpa_2017_2018-08-30_tie_001_fi.html