Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 1.4.2015

Hälften av hushållen hade en nettoförmögenhet på över 110 000 euro år 2013

Enligt Statistikcentralens förmögenhetsundersökning år 2013 var medianen för hushållens nettoförmögenhet 110 000 euro år 2013. Medianförmögenheten var reellt 4,7 procent större än under föregående undersökningsgång år 2009. Förmögenheten är ojämnt fördelad, eftersom en fjärdedel av hushållen hade en nettoförmögenhet på mer än 252 000 euro och en fjärdedel en nettoförmögenhet på mindre än 10 000 euro. De mest förmögna var 65–74-åringarna.

Den genomsnittliga förmögenheten efter hushållets referenspersons ålder 2013, medianvärde

Den genomsnittliga förmögenheten efter hushållets referenspersons ålder 2013, medianvärde

År 2013 ägde den mest förmögna decilen omkring 45 procent av nettoförmögenheten. De fem decilerna med lägst förmögenhet, dvs. hälften av hushållen, ägde omkring 7 procent av nettoförmögenheten. Vid en granskning på lång sikt har den mest förmögna decilens andel av nettoförmögenheten ökat. Jämfört med år 1994 har dess andel ökat med omkring 6 procentenheter.

Fördelning av nettoförmögenhet 1994 och 2013, andelar av nettoförmögenhets totalbelopp (%)

Förmögenhetsdecil 1994 2013 Förändring ( %-enhet)
I–V (50 % med lägst förmögenhet)) 6,9 6,7 -0,2
VI 8,2 6,9 -1,3
VII 10,9 9,6 -1,3
VIII 14,5 13,0 -1,5
IX 20,3 18,7 -1,6
X (10 % med högst förmögenhet) 39,2 45,2 6,0
Totalt 100 100 0

I förmögenhetsundersökningen beräknas nettoförmögenheten genom att avdra skulderna från den reala och finansiella förmögenheten. Både andelen gäldenärer och personer med bostadsskulder av hela hushållsbefolkningen har ökat med ett par procentenheter under de senaste 20 åren, men å andra sidan är andelarna något lägre än i slutet av 1980-talet. Både antalet gäldenärshushåll och särskilt de genomsnittliga skuldbeloppen ökade rätt så snabbt i början av 2000-talet. I förhållande till hushållens förmögenhetsutveckling har ökningen av skuldsättningen dock varit måttlig. År 2013 var skuldernas förhållande till hushållens tillgångar i genomsnitt 35 procent hos gäldenärshushållen, medan det var 34 procent år 2009 och 30 procent år 1998.


Källa: Hushållens förmögenhet

Förfrågningar: Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680, Juha Honkkila 029 551 3651

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 1.4.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Hushållens förmögenhet [e-publikation].
ISSN=2242-3222. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 25.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/vtutk/2013/vtutk_2013_2015-04-01_tie_001_sv.html