Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Beskrivning

I statistiken publiceras inkomsterna från och utgifterna för virkesproduktionen skilt för varje region (13 skogscentraler och Åland) samt det på basis av dessa uträknade rörelseresultatet för privatskogsbruket. Som inkomster används bruttoförsäljnings-intäkterna som uträknas utgående från de årliga avverkningarna och rotpriserna. Utgifterna baserar sig på den regionala information om utgifterna som Metla samlar in av skogsvårdsföreningarna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio. Resultaten presenteras även i förhållande till skogsmarkens areal.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Privatskogsbrukets rörelseresultat [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 29.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ymtkan/meta_sv.html