Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Finlands officiella statistik

Privatskogsbrukets rörelseresultat

Producent:
Naturresursinstitutet
Uppgifter: Privatskogsbrukets rörelseresultat
stat.luke.fi
Statistikkalendarier
stat.luke.fi
Beskrivning: I statistiken publiceras inkomsterna från och utgifterna för virkesproduktionen skilt för varje region (13 skogscentraler och Åland) samt det på basis av dessa uträknade rörelseresultatet för privatskogsbruket. Som inkomster används bruttoförsäljnings-intäkterna som uträknas utgående från de årliga avverkningarna och rotpriserna. Utgifterna baserar sig på den regionala information om utgifterna som Metla samlar in av skogsvårdsföreningarna och Skogsbrukets utvecklingscentral Tapio. Resultaten presenteras även i förhållande till skogsmarkens areal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: skogsbruket, privatskogsbruket, lönsamhet, inkomster, utgifter, rörelseresultat, statligt stöd.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Privatskogsbrukets rörelseresultat [e-publikation].
Helsingfors: Naturresursinstitutet [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ymtkan/index_sv.html