Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 4. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och kön år 2017

Utbildningsnivå Antal Medellön för ordinarie arbetstid, euro/månad
Totalt Män Kvinnor Medeltal 1. desil Medianen 9. desil
Totalt 726 447 370 752 355 695 3 631 2 149 3 220 5 563
Grundnivå / okänd 54 058 31 790 22 268 3 074 1 918 2 647 4 739
Andra stadiet 234 131 118 328 115 803 2 942 1 980 2 620 4 248
Specialyrkesutbildningsnivå 12 753 7 236 5 517 3 453 2 292 3 220 4 870
Lägsta högre nivå 102 199 40 318 61 881 3 695 2 400 3 321 5 408
Lägre högskolenivå 171 531 93 322 78 209 3 666 2 360 3 359 5 322
Högre högskolenivå 135 269 70 579 64 690 4 785 2 838 4 347 7 150
Forskarutbildningsnivå 16 506 9 180 7 327 5 161 3 499 4 770 7 247

Källa: Löner inom den privata sektorn 2017, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Udd 029 551 3522, Olli Ruuska 029 551 3274, palkat.yksityinen@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Mari Ylä-Jarkko


Uppdaterad 28.6.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Månadslöner inom den privata sektorn [e-publikation].
ISSN=1798-3908. 2017, Tabellbilaga 4. Antalet månadsavlönade löntagare inom den privata sektorn och lönen för ordinarie arbetstid efter utbildningsnivå och kön år 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/yskp/2017/yskp_2017_2018-06-28_tau_004_sv.html