Kansainvälistä tilastotietoa

Kansainvälisissä tilastoissa esitetään käsitteiltään yhdenmukaisia ja keskenään vertailukelpoisia tilastoja eri maista. Kansainvälisiä tilastoja kokoavat kansainväliset järjestöt, useimmiten eri maiden tilastolaitosten tuottamien tietojen pohjalta.

Kansainvälisen tilastotiedon keskeiset lähteet

Seuraavat lähteet ovat englanninkielisiä.

Tilastoja joka puolelta maailmaa

YK:n tilastot ovat avuksi, kun tiedon tarve on maailmanlaajuista.

Markkinatalousmaiden tilastoja

OECD:n tilastoissa on kattavasti tietoa markkinatalousmaista.

EU-maiden tilastoja

Eurostatin eli Euroopan unionin tilastotoimiston tilastoista saa vertailutietoa EU-maista.

Oppaan avulla enemmän irti kansainvälisistä tilastoista

""

Kansainvälisen tilastotiedon oppaasta saat tietoa tärkeimmistä ja luotettavimmista kansainvälisen tilastotiedon lähteistä sekä vinkkejä tiedon etsimiseen tärkeimpien organisaatioiden sivuilta. Oppaasta löydät myös linkit eri maiden tilastovirastojen sivuille.
 

Tarvitsetko apua?

Tilastokeskuksen tietopalvelu auttaa etsimään tietoa kansainvälisistä tilastotiedonlähteistä.