Hundraåriga Finland i ljuset av statistik

År 2017 fyllde det självständiga Finland hundra år. När Finland blev självständigt år 1917 hade Statistiska centralbyrån, nuvarande Statistikcentralen, redan i drygt 50 år samlat in statistisk information om Finland och finländarna.

Finlands folkmängd ökade på hundra år från drygt tre miljoner till fem och en halv miljon, livslängden blev längre, näringsmöjligheterna förändrades och utbildningsnivån steg.

Statistiken berättar om utvecklingen i Finland och förändringarna i finländarnas liv. Varje medborgare, varje kommun, skola, arbetsplats och hem finns med i statistiken. Genom statistik blir de årliga förändringarna ett led i en större utveckling – statistiken är en bild av det finländska samhället.

Förändringar under hundra år.

Under jubileumsåret presenterade vi förändringar i samhället och i vardagen med hjälp av siffror från början av självständighetstiden och från nutiden. Till sidan Förändringar under hundra år
Du kan bekanta dig med utvecklingen också med hjälp av långa tidsserier.

 
Finland bland de ledande i världen.

Finland hör ofta till världens ledande länder i internationella jämförelser. Jubileumsåret till ära samlade vi ihop sådant som vi är särskilt bra på. Till sidan Finland bland de ledande i världen

 
Resultaten från tävlingarna.

Under jubileumsåret anordnade Statistikcentralen tävlingar som inspirerar till användning av statistik. Bekanta dig med resultaten från tävlingarna.

 
En fest för hela Finland.

Vi firade det hundraåriga Finland tillsammans. Statsrådets kansli koordinerade firandet och utredde med hjälp av Statistikcentralen finländarnas attityder och förväntningar på jubileumsåret. Till sidan En fest för hela Finland